Ungdomskonsulent 2017-10-25T09:36:13+00:00

Ungdomskonsulent

Navn: Alan Lund JacobsenUngdomskonsulent
Telefon: 25194651
E-mail: allund@youmail.dk
Opgaver
* Har kontakten til U7 – U9 – U11 holdene.
* Deltager i sportsudvalgets møder.
* Deltager i DIU-møder omkring Løvehockey.
* Samarbejde med holdenes cheftrænere omkring udvikling af spillerne og træningerne.
* Har kontakten til holdlederne og kan være behjælpelig med div. problem stillinger.
* Har kontakten til forældrene på de respektive hold i samarbejde med holdlederne.
* Arrangerer rekrutteringskampagner herunder Løvehockey og klubbens egne arrangementer.
* Ansvarlig for velkomstbrochuren til nye spillere/forældre.
* Indkalder til møder med træner/holdere i samarbejde med bestyrelsens sportslige ansvarlig.
* Afholder informationsmøder for forældrene i samarbejde med cheftrænerne.
* Deltage i istræningerne i det omfang det er muligt.
Ungdomskonsulenten refererer til Sports- og talentchefen.