Æresmedlemmer i Vojens Ishockey Klub

Indstilling af personer til æresmedlemmer sker til bestyrelsen, som afgør om kandidaten er berettiget til at bære titlen æresmedlem.
Indstillingen skal være skriftlig og med en fyldestgørende begrundelse for at vedkommende er kandidat til titlen
æresmedlem.
Udnævnelsen sker en gang årligt på generalforsamlingen. Der kan højest udnævnes 2 æresmedlemmer om året.
Indstillinger, som er bestyrelsen i hænde senest 1. maj kommer i betragtning til generalforsamlingen samme år.
Indstillinger gemmes ikke, når et æresmedlem er udnævnt, så kandidater, som ikke er kommet i betragtning skal indstilles på ny.
Som æresmedlem af VIK skal en kandidat opfylde følgende kriterier:
  • Kandidaten skal gennem sit virke og engagement over en længere årrække have gjort en særlig indsats for VIK og dennes medlemmer.
  • Kandidaten kan have haft en ledende post i foreningen, samt som leder have udmærket sig som en foregangsmand.
  • Herudover kan andre, der gennem adskillige år har ydet en speciel indsats for VIK, eller har været et markant positivt medlem, indstilles til æresmedlem.
Ved udnævnelsen modtager æresmedlemmet en gave, diplom med begrundelse for
udnævnelsen, samt en buket blomster.
Som æresmedlem har man følgende beføjelser:
  • Navn og begrundelse for æren står på hjemmesiden
  • Kontingentfritagelse i Vojens Ishockey Klub
  • Adgangskort til SønderjyskEs hjemmekampe
Hvis en person, der er udnævnt æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte nedsættende eller krænkende beskyldninger vedrørende VIK, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som suverænt kan afgøre, om prædikatet æresmedlem skal fratages
personen.